Audio

Budući da sam zabršio MPA, Akademiju glazbene produkcije, moje područje djelovanja se proširilo sa sviranja basa ili gitare na spikiranje, tonsku obradu i mastering.

Skip to content